top of page

HAZIR BETONUN TARİHÇESİ

İnsanoğlu M.Ö.3000 yılından itibaren kalsiyum (Ca) esaslı bağlayıcı maddeleri yapı malzemesi olarak kullanmaktadır. Modern Portland Çimentosu ise ilk kez 1824 yılında üretilmesine rağmen ilk betonarme yapı ancak 1857 yılında yapılmıştır.

Hazır beton üretimi ise dünyada ilk kez yirminci yüzyıl başında (1903) Almanya'da ortaya çıkmış, sonraki birkaç yıl içerisinde de ABD'de görülmeye başlanmıştır. 1914 yılında beton taşıma amaçlı transmikser aracı Amerika'da geliştirilmiştir. Transmikserin hemen ardından Alman mühendisler betonun mikserden kullanım alanına pompalanması amacıyla 1927 yılında “Beton harç iletme pompası” aracının patentini almışlardır. Özellikle savaş yıllarından sonra, bazıları bugün de faaliyette olan pek çok hazır beton firması kurulmuştur. Sonraki yıllarda hazır betonun yapıların temel inşaat malzemesi olarak benimsenip yaygınlaşması uzun sürmemiş, pek çok ülkede hazır beton üretilip kullanılmaya başlanmıştır.

Özellikle 20.yüzyılın ikinci yarısıyla birlikte hız kazanan kentleşme ve alt yapı çalışmaları, hazır beton ve beton ürünlerinin daha çok üretilip kolayca yaygınlaşmasını sağlamıştır. Dolayısıyla bu alanda pek çok teknolojik gelişme kaydedilmiştir.

YILLARA GÖRE GELİŞME :

 • 1848 İlk Çimento Fabrikası (İngiltere)

 • 1857 Betonarmenin Keşfi (Fransa)

 • 1865 Yüksek fırın curufunun portland çimentosu ile birlikte betonda kullanımı (Almanya)

 • 1903 Hazır Beton Sektörünün Başlangıcı (Almanya)

 • 1936 Kimyasal katkıların kullanımı (Amerika)

 • 1950 Uzun dönem testler için mikrosilisin deneysel olarak kullanımı (Norveç)

 • 1965 Süper akışkanlaştırıcıların betonda kullanımı (Amerika)

 • 1971 Mikrosilisin taşıyıcı sistemde kullanımı (Norveç)

 • 1981 Üçlü karışım (PÇ+mikrosilis+uçucucu kül) çimentonun ilk kez kullanımı (İzlanda)

 • 1992 Dünyanın en yüksek betonarme yapısının inşası (Amerika)

 • 1993 Mikrofiberlerin betonda kullanımı (Amerika)

0955fc55-4159-4e85-a934-cfd8d3a95425.jpg
bottom of page